fbpx

Van veel individuele functioneringsgesprekken, naar één teamfunctioneringstraject. Waardoor jij als teamleider tijd overhoudt voor zaken die er écht toe doen…

Om meer te weten te komen over de werkdruk en andere kopzorgen van teamleiders over de teams op school, heb ik gesprekken gevoerd met ze. En op basis van deze uitspraken heb ik een super efficiënt, kostenbesparend, tijdbesparend en motiverend traject ontwikkeld, waar ik heel enthousiast over ben!

Wat maakt mijn teamfunctioneringstraject extra uniek: Collega’s beoordelen elkaar middels een beoordelingsformulier. Zo houden ze elkaar scherp en bouwen ze samen aan een prettiger team klimaat. 

Hieronder een opsomming van wat ik zoal terug hoorde tijdens de gesprekken…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Herken je deze uitspraken & gedachten……

9

Het jaarlijks terugkerende functioneringsgesprek voelt als zijnde; EEN MOETJE… Het wordt afgevinkt van het to-do lijstje en daar blijft het vaak bij.

9

Het plannen van de individuele functioneringsgesprekken is een ramp.

9

Agenda’s op elkaar afstemmen naast de gebruikelijke werkzaamheden, is lastig. Leerkrachten geven geen prioriteit aan het gesprek, waardoor het vooruit geschoven wordt.

9

De acties die gekoppeld zijn aan de persoonlijke leerdoelen die worden geformuleerd tijdens het individuele functioneringsgesprek, blijven liggen (door leerkracht & teamleider).

9

Inhoudelijk wordt keer op keer hetzelfde riedeltje afgespeeld en leerkrachten komen steeds vaker met tegenzin naar het gesprek. Het voelt als tijdverspilling.

9

Leerkrachten (en teamleiders zelf) zijn vaak niet goed voorbereid op het gesprek.

9

Binnen het team is weinig transparantie over kwetsbaarheden, valkuilen en leerdoelen. Een cultuur waarbij iedereen zichzelf durft te zijn en van elkaar wil leren, zou wenselijk zijn.

9

Groepsdynamica binnen het team is een ondergeschoven kindje. Er zou meer aandacht moeten zijn voor teamprocessen binnen de school.

En wellicht vraag je je af…

Welk gevoelens, gedachten, overtuigingen en motieven spelen er onder de waterlijn?

Speelt het ‘kill the leader – patroon’ in mijn team? ‘Hij/zij functioneert niet’, ‘Het is al de zoveelste’.

Er wordt met regelmaat geklaagd. Is mijn team in staat naar eigen gedrag te kijken?

3 teamleden praten, en de rest is stil, hoe komt dit?

Taken blijven liggen, wie neemt verantwoordelijkheid?

Hoe komt het dat ik zo vaak hoor; ‘dat wist ik niet’, ‘dat is niet mijn taak’, ‘dat is niet mijn schuld’?

Is er voldoende veiligheid in het team? Ik voel angst en wantrouwen.

Durven teamleden zich wel uit te spreken ten opzichte van elkaar? En durven ze elkaar aan te spreken?

Is er weerstand tegen verandering? Of wat maakt dat situaties in stand worden gehouden?

Bepaald gedrag komt vaak terug, zou dit een patroon kunnen zijn? En hoe kan ik dit doorbreken?

Zit er een ‘zwart schaap’ in mijn team?

Is mijn team wel een team, of is het ieder voor zich?

Karlijn, je bent een hele fijne en doortastende coach. Jij schroomt je niet om de schoen die wringt aan te kaarten. Jij bent goed in staat om teams in beweging te brengen. Jij kijkt, bevraagd, en geeft terug. Iets waar teamleden heel veel aan hebben en van kunnen groeien. Karlijn jij bent een topper en zeker een aanwinst voor teams die een stapje verder willen groeien. Een stap naar een fijn een positief teamklimaat!
– Iris Boekee

Het kan ook anders!

 ”Ik geloof dat je pas kwaliteit kunt leveren als de teamleider samen met het team, kan werken vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid, vertrouwen en veiligheid”

 Ondersteuning bij teamprocessen begint niet bij theoretische modellen, maar bij het geloof van het team om te kunnen groeien in de eigen situatie. Eigen verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen is hierbij van groot belang. Een team bouwen waarvan individuen graag lid zijn = THE KEY!

Laat mij je helpen! Het is namelijk niet zo ingewikkeld als je denkt. Als teamcoach bekleed ik een andere positie t.o.v. jouw team. Ik ben neutraal en onafhankelijk en haal hierdoor andere resultaten dan jij als teamleider. Goed team functioneren is in de maatschappij een onderschat goed! Het inhuren van een teamcoach laat juist zien dat jij goed zorgt voor jouw team!

Om die reden heb ik iets voor je

 ‘Het teamfunctioneringstraject speciaal ontwikkelt voor scholen’ dat 25x meer oplevert dan 25 individuele functioneringsgesprekken’.

Persoonlijke competenties, kwaliteiten, valkuilen, ambities & leerdoelen werden voorheen onder 4 ogen en tussen 4 muren besproken. Met mijn exclusieve, specifieke aanpak wordt dit voortaan transparant besproken in het team. En daarnaast wordt gelijktijdig gewerkt aan het teamproces.

Wat maakt mijn teamfunctioneringstraject extra uniek: Collega’s beoordelen elkaar middels een beoordelingsformulier. Zo houden ze elkaar scherp en bouwen ze samen aan een prettiger team klimaat.

Hoe ziet dat traject er uit?

s

Stap 1: INTAKE

Je voelt aan dat jouw team hulp kan gebruiken en je bent het zat om steeds individuele gesprekken te moeten voeren met leerkrachten. Tijdens een gesprek vraag ik jou als directielid / teamleider het hemd van het lijf. Ik leg uit hoe ik werk, maar daarnaast wil ik vooral veel over jouw team weten. We leggen wederzijdse verwachtingen naast elkaar. Klikt het tussen ons? Zijn we beiden enthousiast? Dan plannen we een datum voor een kick-off-sessie met het team. (Individuele gesprekken met teamleden zijn optioneel). De doelen waaraan de individuen, het team en de teamleider willen werken worden bepaald. Hierin wordt de bereidheid om te werken aan teamcompetenties gecheckt bij eenieder. Vertrouwen is hierbij de sleutel! We gaan voor een unanieme ‘GO’.

w

Stap 2: BEOORDELING

Beoordelingsformulieren worden uitgereikt. Collega’s (optioneel: en leerlingen) gaan de leerkrachten beoordelen en aan de hand daarvan ontstaan persoonlijke leerdoelen. 

 

Stap 3: TEAMCOACH TRAJECT

Afhankelijk van de doelen, de grootte van de groep, de ernst van de hulpvraag en verdere wensen en behoeften, maak ik een traject op maat van +/- 5 sessies (inclusief de evaluatie & borgingssessie). . In het traject zullen oa veel teamdiscussies plaats vinden, worden helpende en belemmerende krachten helder en worden onderliggende patronen blootgesteld ten aanzien van het doel. Voorbeelden van veelvoorkomende thema’s zijn:

 

 • Communicatie en samenwerking
 • Time management en prioritering
 • Luisteren naar elkaar
 • Structuur en afspraken maken
 • Omgaan met conflicten en frustraties
 • Veiligheid en vertrouwen
 • Praten mét, in plaats van over elkaar
 • Elkaar(s kwaliteiten) leren kennen
 • Taken en rollen verdelen

Er zal tijd worden besteed aan zowel de persoonlijke -, als aan de teamdoelen tijdens het traject!

l

Stap 4: EVALUATIE & BORGING

De laatste sessie zal in het teken staan van evaluatie en borging. We bekijken wat het traject heeft opgeleverd en hoe het team de stijgende lijn voort gaat zetten.

Karlijn is een bevlogen en creatieve teamcoach die samen met een team op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden. Karlijn creëert tijdens haar sessies een transparante  en vertrouwelijke sfeer waarbij zij het belangrijk vindt dat ieder individu in zijn of haar kracht wordt gezet. Voorgaande leidt er toe dat teams zich open en kwetsbaar durven op te stellen wat noodzakelijk is als het gaat om het behalen van het beoogde teamresultaat.
– Janneke Kolsters

Welke resultaat brengt het traject?

 • Ambities, leerdoelen, kwaliteiten, competenties en valkuilen van individuen worden helder.
 • Teamleden durven te praten over kwetsbaarheden. Dit zorgt voor begrip over en weer.
 • Teamdynamieken worden helder en waar nodig doorbroken.
 • Teamleden gaan zich uiten over gedachten en gevoelens.
 • Er wordt gereflecteerd op eigen handelen en gaan minder wijzen naar de ander.
 • De losse individuen worden een team.
 • Er ontstaat een open werkklimaat, waarbij teamleden van elkaar willen & kunnen leren.
 • Minder hoog ziekteverzuim & minder hoog verloop van medewerkers.

Ja, Ik wil een intake plannen!

Een ‘Teamfunctioneringstraject’ is op basis van intake. Ben jij teamleider/directielid en denk je dat een ‘Teamfunctioneringstraject’ wat voor jouw school is? Stuur mij dan een berichtje.

Ik werk alleen samen met teamleiders / managers / directeuren die beschikken over reflecterend vermogen. Vul onderstaand contact formulier in, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

15 + 13 =